ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
  
Εγγραφείτε στο NewsLetter για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα μας στο e-mail σας.Πατήστε εδώ για την Ηλεκτρονική Τράπεζα Πληροφο- ριών Εύρεσης Εργα- σίας.Πατήστε εδώ για το Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα Απασχόλησης.Πατήστε εδώ για τη Διαδικτυακή Αγορά eMarket Place.Πατήστε εδώ για το On-line Εκπαιδευτικό Εργαλείο.Πατήστε εδώ για τις Τ.Π.Α. στην Στερεά Ελλάδα.Ο παρών ιστοχώρος χρηματοδοτήθηκε από το Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2000 - 2006 στα πλαίσια της δράσης Δημοσιότητα- Ευαισθητοποίηση για τις Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης στη Φθιώτιδα. Το πρόγραμμα συγχρηματο- δοτείται κατά 75% από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο.

 
  ΑΡΧΙΚΗ

Η Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε. σας καλωσορίζει στην επίσημη ιστοσελίδα της!

Πρόκειται για μια εταιρεία με σημαντική δραστηριότητα στην υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, μελετών και άλλων έργων στο Νομό Φθιώτιδας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας.

Η Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε. ανέλαβε δράση στις 21 Ιουνίου 1999 με πρωτοβουλία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας με τη φιλοδοξία και τον στόχο να συμβάλλει στην ανάπτυξη του τόπου.

Με σταθερά βήματα η εταιρεία εξελίσσεται σε κινητήρια δύναμη και μέσο επίτευξης σημαντικών έργων και προγραμμάτων στο Νομό Φθιώτιδας με έμφαση στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας της Πληροφορίας, των Ανθρωπίνων Πόρων και των Μελετών.

Σε μια εποχή συνεχών αλλαγών και ταχύτατης διάδοσης των πληροφοριών η ανάγκη για ουσιαστική και επαρκή ενημέρωση των πολιτών αλλά και των φορέων προβάλλει επιτακτική και αποτελεί άμεσο στόχο της Φθιωτικής Αναπτυξιακής Α.Ε.

Στο πλαίσιο αυτό τέθηκε στη διάθεση των επισκεπτών του δικτυακού χώρου η ιστοσελίδα της εταιρείας ώστε να παράσχει ολόπλευρη πληροφόρηση για κάθε σχεδιασμό, για κάθε προγραμματισμό, για κάθε έργο και δράση που συμβάλλει στο κοινωνικό όφελος και την τοπική ανάπτυξη του Νομού Φθιώτιδας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΡΤΟΣ