ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
  
Εγγραφείτε στο NewsLetter για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα μας στο e-mail σας.Πατήστε εδώ για την Ηλεκτρονική Τράπεζα Πληροφο- ριών Εύρεσης Εργα- σίας.Πατήστε εδώ για το Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα Απασχόλησης.Πατήστε εδώ για τη Διαδικτυακή Αγορά eMarket Place.Πατήστε εδώ για το On-line Εκπαιδευτικό Εργαλείο.Πατήστε εδώ για τις Τ.Π.Α. στην Στερεά Ελλάδα.Ο παρών ιστοχώρος χρηματοδοτήθηκε από το Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2000 - 2006 στα πλαίσια της δράσης Δημοσιότητα- Ευαισθητοποίηση για τις Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης στη Φθιώτιδα. Το πρόγραμμα συγχρηματο- δοτείται κατά 75% από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο.

 
  H ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αρχική > Η Εταιρεία

Η ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

Η Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε. ιδρύθηκε στις 21 Ιουνίου 1999 με πρωτοβουλία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας. Πρόκειται για μια εταιρεία με σημαντική δραστηριότητα στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Μελετών και άλλων έργων στο Νομό Φθιώτιδας και στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε. αποτελεί αξιόπιστο και αποτελεσματικό φορέα και εξελίσσεται σε καινοτόμο και πρωτοποριακό μηχανισμό ανάπτυξης στην Φθιώτιδα και στη Στερεά Ελλάδα με στόχο την ανάλυση των αναγκών, των προβλημάτων και των δυνατοτήτων του Νομού και τη χάραξη συγκεκριμένης αναπτυξιακής στρατηγικής στο πλαίσιο των προγραμμάτων και των έργων που υλοποιεί.


Διοικητικό Συμβούλιο
 

Γεώργιος Τσάμπρας             Πρόεδρος Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος

Δημήτριος Αργυρίου             Α΄Αντιπρόεδρος  

Βασίλειος Φακίτσας              Β΄Αντιπρόεδρος  

Ευθυμία Χαρίλα                    Γραμματέας

Δημήτριος Κυρίτσης               Μέλος

Θωμάς Γρεβενίτης                 Μέλος             

Ευάγγελος Κατσιφός              Μέλος               

Νικόλαος Ζιάκας                    Μέλος

Δημήτριος Λαθούρης              Μέλος

Επαμεινώνδας Παπασυκιώτης   Μέλος

Σπυρίδων Κωσταράς              Μέλος