ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
  
Εγγραφείτε στο NewsLetter για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα μας στο e-mail σας.Πατήστε εδώ για την Ηλεκτρονική Τράπεζα Πληροφο- ριών Εύρεσης Εργα- σίας.Πατήστε εδώ για το Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα Απασχόλησης.Πατήστε εδώ για τη Διαδικτυακή Αγορά eMarket Place.Πατήστε εδώ για το On-line Εκπαιδευτικό Εργαλείο.Πατήστε εδώ για τις Τ.Π.Α. στην Στερεά Ελλάδα.Ο παρών ιστοχώρος χρηματοδοτήθηκε από το Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2000 - 2006 στα πλαίσια της δράσης Δημοσιότητα- Ευαισθητοποίηση για τις Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης στη Φθιώτιδα. Το πρόγραμμα συγχρηματο- δοτείται κατά 75% από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο.

 
  Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης
Αρχική > Η Εταιρεία > Φθιωτική Πρωτοβουλία Απασχόλησης


Φθιωτική Πρωτοβουλία Απασχόλησης

Περίληψη της πρότασης για τη Φθιωτική Πρωτοβουλία Απασχόλησης :

Η περιοχή παρέμβασης στο Νομό Φθιώτιδας έτσι όπως προκύπτει από την επεξεργασία των αναγκαιοτήτων και των προβλημάτων που εξέθεσαν οι Δήμοι, από την Έρευνα του ΙΝΕ / ΓΣΕΕ από την αποτύπωση του κοινωνικού περιβάλλοντος της εταιρείας Παρέμβαση και από το Τεχνικό Δελτίο του Μέτρου 5.3 είναι αξιοποιήσιμη ως προς:

 1. Tα επαγγέλματα που συνδέονται με τον Τουρισμό (με έμφαση στον αγροτουρισμό)
 2. Tα επαγγέλματα που συνδέονται με τη Γεωργία (με έμφαση στην τυποποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων)
 3. Τα επαγγέλματα που συνδέονται με την κατασκευή πέτρινων κατασκευών
 4. Ίδρυση Ιατροκοινωνικού Κέντρου για Τσιγγάνους / ες

Ως προς τις Ομάδες:

 • Α.Μ.Ε.Α.
 • γυναίκες
 • μετανάστες/ ριες
 • τσιγγάνους / ες
 • μακροχρόνια άνεργους / ες 45 – 64 ετών

Στόχος του προτεινόμενου σχεδίου:

Στόχος του προτεινόμενου σχεδίου είναι η αναβάθμιση και η προώθηση στην απασχόληση και αυτοαπασχόληση ειδικών πληθυσμιακών ομάδων (Α.Μ.Ε.Α., γυναικών μεταναστών / ριών, Τσιγγάνων και μακροχρόνια ανέργων / ες 45 – 64 ετών), οι οποίες αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό.

Το Προτεινόμενο Σχέδιο έρχεται να αντιμετωπίσει σε τοπικό επίπεδο το πρόβλημα της έλλειψης ευκαιριών απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης και το πρόβλημα ένταξης που αντιμετωπίζουν ειδικές πληθυσμιακές ομάδες όπως τα Α.Μ.Ε.Α, οι γυναίκες, οι μετανάστες/ ριες, οι τσιγγάνοι / ες και οι μακροχρόνια άνεργοι /ες 45 - 64 ετών στις τοπικές αγορές εργασίας της περιοχής παρέμβασης.

Η Ομάδα Συνεργαζόμενων Φορέων θεωρώντας ότι η κινητοποίηση των φορέων που συμμετέχουν σε αυτήν μπορεί να συμβάλει στην επιτυχία της εθνικής πολιτικής για την απασχόληση, αποφάσισε να αντιμετωπίσει το παραπάνω πρόβλημα με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και αυτό-απασχόλησης στον τομέα του Αγροτουρισμού μέσω πόλων έλξεως στην περιοχή της Φθιώτιδας. Ο στόχος αναπτύσσεται μέσα από :

 • τη βασική αρχή της κοινωνικής οικονομίας που ενσωματώνεται στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης με την υποστήριξη λειτουργίας συνεταιριστικών σχημάτων πέρα από τον ιδιωτικό και δημόσιο χώρο της οικονομίας,
 • τον πυλώνα της απασχολησιμότητας που ενσωματώνεται στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης με την προώθηση σε Νέες Θέσεις Εργασίας και Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας
 • τον πυλώνα της επιχειρηματικότητας που ενσωματώνεται στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης με την δημιουργία Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών και
 • τον πυλώνα των ίσων ευκαιριών που ενσωματώνεται στις δράσεις που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης

Σύντομη περιγραφή του προτεινόμενου σχεδίου :

Το προτεινόμενο σχέδιο περιλαμβάνει μια σειρά ολοκληρωμένων δράσεων που αφορούν σε :

 • Δράσεις Συμβουλευτικής για 121 άτομα με προυπολογισμό 213.056,80 ΕΥΡΩ
 • Δράσεις Δημοσιότητας – Ευαισθητοποίησης με προυπολογισμό 151.080,00 ΕΥΡΩ
 • Δράσεις Δικτύωσης με προυπολογισμό 200.000,00 ΕΥΡΩ
 • Δράσεις Επιδότησης απασχόλησης για 30 άτομα
 • Δράσεις Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας για 10 άτομα
 • Δράσεις Επιδότησης αυτό-απασχόλησης για 70 άτομα
 • Δράσεις Κατάρτισης για 120 άτομα & Προκατάρτισης για 40 άτομα με προυπολογισμό 708.120,00 ΕΥΡΩ
 • Δράσεις προώθησης στην απασχόληση με προυπολογισμό 1.015.540,00 ΕΥΡΩ

Ο συνολικός προυπολογισμός του σχεδίου πρότασης ανέρχεται στα 2.487.796,80 ΕΥΡΩ.

Οι Δράσεις Συμβουλευτικής με παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης και υποστήριξης των ωφελούμενων για ένταξη στην αγορά εργασίας περιλαμβάνουν παρεμβάσεις όπως:

 • Προσέγγιση – Ενημέρωση
 • Ατομική Ψυχοκοινωνική Στήριξη
 • Οικογενειακή Συμβουλευτική / Στήριξη
 • Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων
 • Διερεύνηση Ατομικών Διαφορών, Ενδιαφερόντων, Δεξιοτήτων
 • Εκπαίδευση στην Οργάνωση Σχεδίου Σταδιοδρομίας
 • Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας
 • Υπηρεσίες Πληροφόρησης
 • Εκπαίδευση σε Τεχνικές Εξεύρεσης Εργασίας και Προσέγγισης της Αγοράς Εργασίας
 • Εκπαίδευση στην Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας
 • Υπηρεσίες Μετα-παρακολούθησης

Οι Δράσεις Δημοσιότητας για την ευρύτερη δυνατή διάδοση των πολιτικών για την απασχόληση, τόσο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση (Ε.Σ.Δ.Α.) όσο και της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση (Ε.Σ.Α.) με έμφαση στην τοπική τους διάσταση περιλαμβάνουν παρεμβάσεις όπως:

 • Ενημερωτικά Φυλλάδια & Αφίσες
 • Ημερίδα
 • Ιστοσελίδα

Οι Δράσεις Ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση του κοινωνικού στιγματισμού, των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων και για την επίτευξη αρμονικής συνύπαρξης στα πλαίσια μιας πραγματικότητας, που σέβεται και αναγνωρίζει τα πολιτισμικά στοιχεία που τη συνθέτουν περιλαμβάνουν παρεμβάσεις όπως:

 • Happenings
Οι Δράσεις Δικτύωσης περιλαμβάνουν παρεμβάσεις όπως Ίδρυση Δικτύου 6 Τοπικών Υποστηρικτικών Σταθμών και ενίσχυση 2 υπαρχουσών δομών σε:
 1. Παροχή Υποστήριξης στους Νέους Επιχειρηματίες που θα συστήσουν στο Σχέδιο Συνεταιριστικά Σχήματα και στους μελλοντικούς επιχειρηματίες με στόχο την ενίσχυση της ιδέας της Κοινωνικής Οικονομίας και της ενημέρωσης Νέων που επιθυμούν να ενταχθούν στην ιδέα της Κοινωνικής Επιχείρησης
 2. Δημιουργία πυρήνα από τους Νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες των Συνεταιριστικών Σχημάτων ώστε να γίνουν οι ίδιοι Σύμβουλοι Ανέργων που επιθυμούν να ιδρύσουν δική τους επιχείρηση
 3. Την ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου των Συνεταιριστικών Σχημάτων

Οι Δράσεις Επιδότησης απασχόλησης περιλαμβάνουν παρεμβάσεις:

 • στον τομέα των αγροτικών επαγγελμάτων και ιδιαίτερα στον τομέα τυποποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων 15 άτομα
 • στον τομέα των παραδοσιακών – πετρόκτιστων κατασκευών 15 άτομα

Οι Δράσεις Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας περιλαμβάνουν παρεμβάσεις:

Για τα στελέχη Υποστηρικτικών Σταθμών 5 άτομα.

Οι Δράσεις Επιδότησης αυτό-απασχόλησης περιλαμβάνουν παρεμβάσεις όπως Ίδρυση Συνεταιριστικών Σχημάτων στους παρακάτω τομείς:

1ο Συνεταιριστικό Σχήμα Υφαντικής τέχνης (1 Συνεταιριστικό Σχήμα Χ 5 άτομα)

 • στον τομέα της Υφαντικής τέχνης (για τους άνεργους του εργοστασίου του Ακρίδα).

2ο Συνεταιριστικό Σχήμα Παραγωγής και Εμπορίας Παραδοσιακών Προϊόντων (2 Συνεταιριστικά Σχήματα Χ 5 άτομα)

 • μαρμελάδες, γλυκά κουταλιού, ζυμαρικά

3ο Συνεταιριστικό Σχήμα Εστιατορίου Παραδοσιακών Τοπικών Γεύσεων (1 Συνεταιριστικό Σχήμα Χ 5 άτομα)

4ο Συνεταιριστικό Σχήμα Παραδοσιακού Φούρνου (1 Συνεταιριστικό Σχήμα Χ 5 άτομα)

5ο Συνεταιριστικό Σχήμα Παραδοσιακού Καφενείου (2 Συνεταιριστικά Σχήματα Χ 5 άτομα)

6ο Συνεταιριστικό Σχήμα καταλυμάτων σε παραδοσιακά σπίτια (10 Συνεταιριστικά Σχήματα Χ 2 άτομα)

7ο Συνεταιριστικό Σχήμα σε Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού (2 Συνεταιριστικά Σχήματα Χ 5 άτομα)
με έμφαση στον αγροτικό, πολιτιστικό, ιαματικό, ορεινό-χιονοδρομικό, συνεδριακό, μοναστηριακό – θρησκευτικό

8ο Συνεταιριστικό Σχήμα στον τομέα του Ελεύθερου Χρόνου (1 Συνεταιριστικό Σχήμα Χ 5 άτομα)

με στόχο τη διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων.

Οι Δράσεις Κατάρτισης περιλαμβάνουν παρεμβάσεις όπως:

 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ (4 προγράμματα Χ 20 άτομα)
 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (1 Χ 20 άτομα)
 3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (1 Χ 20 άτομα)
 4. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ (1 Χ 20 άτομα)
 5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΕΤΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (1 Χ 20 άτομα)

Οι Δράσεις Προκατάρτισης περιλαμβάνουν παρεμβάσεις όπως:

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ για Μετανάστες / ριες (2 προγράμματα Χ 20 άτομα)

Η Δράση της Ίδρυσης Ιατροκοινωνικών Κέντρων σε οικισμούς Τσιγγάνων της περιοχής παρέμβασης περιλαμβάνουν παρεμβάσεις όπως αυτές περιγράφονται στην ΚΥΑ1295/ΒΆ/4-10-2002:

 • Η καταγραφή της ομάδας στόχου, η μελέτη επεξεργασίας και ανάλυση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών, καθώς και ιδιαιτεροτήτων τους.
 • Η ανίχνευση του επιπέδου και η καταγραφή των αναγκών, καθώς και των υγειονομικών και κοινωνικών προβλημάτων τους με επιδημιολογική έρευνα.
 • Η ενημέρωση των συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού για θέματα δημόσιας Υγείας (δράσεις αγωγής υγείας) και πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες.
 • Η προάσπιση και προαγωγή υγείας με την ανάπτυξη αναγκαίων δράσεων.
 • Η σύνδεση τους με κοινωνικοπρονοιακά προγράμματα, με ενισχυμένες δράσεις και η υποστήριξή τους για την αξιοποίηση αυτών των παροχών.
 • Η παροχή βοήθειας για την ρύθμιση διαδικαστικών και νομικών εκκρεμοτήτων με δημόσιες υπηρεσίες.
 • Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ένταξη της οικογένειας, ιδιαίτερα των παιδιών, στην ελληνική κοινωνία και την αξιοποίησή των θεσμοθετημένων δομών της πολιτείας (παιδείας, αθλητισμού, πολιτισμού κ.λ.π.) με σκοπό την ένταξη στα ειδικά προγράμματα αποκατάστασης (οικιστικά, εκπαιδευτικά, απασχόλησης κ.α.) και κοινωνικής ενσωμάτωσης.
 • Η εξοικείωσή τους με τα καινούργια δεδομένα στέγασης και φροντίδας του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και η απόκτηση των αναγκαίων δεξιοτήτων μέσω οργανωμένων δραστηριοτήτων.

Μέλη της Ομάδας Συνεργαζόμενων Φορέων είναι οι :

 • ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
 • ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
 • ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
 • ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ»
 • ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ
 • ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΟΥΣΙΩΝ
 • ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΞΥΝΙΑΔΟΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΥΠΑΤΗΣ
 • ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ
 • ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΤΙΘΟΡΕΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ
 • ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ
 • ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
 • ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.
 • ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ «ΣΟΛΩΝ»
 • ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
 • ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ