ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
  
Εγγραφείτε στο NewsLetter για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα μας στο e-mail σας.Πατήστε εδώ για την Ηλεκτρονική Τράπεζα Πληροφο- ριών Εύρεσης Εργα- σίας.Πατήστε εδώ για το Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα Απασχόλησης.Πατήστε εδώ για τη Διαδικτυακή Αγορά eMarket Place.Πατήστε εδώ για το On-line Εκπαιδευτικό Εργαλείο.Πατήστε εδώ για τις Τ.Π.Α. στην Στερεά Ελλάδα.Ο παρών ιστοχώρος χρηματοδοτήθηκε από το Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2000 - 2006 στα πλαίσια της δράσης Δημοσιότητα- Ευαισθητοποίηση για τις Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης στη Φθιώτιδα. Το πρόγραμμα συγχρηματο- δοτείται κατά 75% από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο.

 
  Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης
Αρχική > Η Εταιρεία > Δημοσιότητα στα πλαίσια της Φθιωτικής Πρωτοβουλίας Απασχόλησης


Δημοσιότητα στα πλαίσια της Φθιωτικής Πρωτοβουλίας Απασχόλησης

Το Έργο αφορά στην υλοποίηση της δράσης Δημοσιότητα / Ευαισθητοποίηση που έχει εγκριθεί στα πλαίσια του σχεδίου «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» στα πλαίσια του Μέτρου 5.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης» του ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης είναι 91.080¤ και θα υλοποιηθεί με ίδια μέσα καθΆ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Παρέμβασης, από 01/08/2005 – 31/12/2007.

Οι παρεμβάσεις Δημοσιότητας και Ευαισθητοποίησης αποσκοπούν στην πληρέστερη, έγκυρη και αποτελεσματική ενημέρωση :

 • της κοινής γνώμης,
 • των δυνητικών και τελικών δικαιούχων,
 • των περιφερειακών και τοπικών αρχών και λοιπών αρμόδιων δημόσιων αρχών,
 • των οικονομικών κύκλων και επαγγελματικών οργανώσεων,
 • όπως επίσης και των εμπλεκομένων φορέων,

ώστε να γίνουν με τον αποτελεσματικότερο τρόπο γνωστές τόσο οι δυνατότητες, τα οφέλη και οι επιπτώσεις του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Παρέμβασης στο πλαίσιο των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης στην οικονομία και τον πληθυσμό, όσο και η συμβολή των Εθνικών φορέων στην αναπτυξιακή αυτή παρέμβαση.

Σε όλες τις παρεμβάσεις Δημοσιότητας και Ενημέρωσης συμμετέχουν όλοι οι εταίροι που απαρτίζουν την Ο.Σ.Φ. αφού οι δύο κύριοι επικοινωνιακοί στόχοι των παρεμβάσεων είναι:

 • Η εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής διαφάνειας των δράσεων του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Παρέμβασης, η μεγαλύτερη δυνατή κινητοποίηση των φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων και η μεγαλύτερη δυνατή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δυνητικών ωφελούμενων για την πλήρη και αποτελεσματική αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχουν οι δράσεις του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Παρέμβασης.
 • Η ενημέρωση της κοινής γνώμης για τις παρεμβάσεις του έργου, τις δυνατότητες, τα οφέλη και τις επιπτώσεις τους στην ελληνική οικονομία και τον πληθυσμό με ένα σύνολο αλληλοσυμπληρούμενων δράσεων στους τομείς παρέμβασης.
Το κοινό που θα προσκαλείται να παρακολουθήσει τις Παρεμβάσεις Δημοσιότητας και Ευαισθητοποίησης, θα προέρχεται από:
 • Δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς απασχόλησης
 • Δομές συμβουλευτικής και προσανατολισμού
 • Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • ΜΜΕ και οι φορείς στήριξης της επιχειρηματικότητας
 • Οργανισμούς κατάρτισης και εκπαίδευσης
 • Συνδικαλιστικούς φορείς
 • Μη κυβερνητικούς οργανισμούς
 • Εκπρόσωπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στη συμμετοχή των ίδιων των ωφελουμένων τόσο στην προετοιμασία όσο και στην παρακολούθηση των παρεμβάσεων Δημοσιότητας και Ευαισθητοποίησης και με ενεργοποίηση του κοινωνικού δικτύου των επωφελούμενων όπως:

 • άνεργους /ες
 • γυναίκες
 • τσιγγάνους/ες
 • μετανάστες /ριες
 • μακροχρόνια άνεργους/ ες άνω των 45 ετών
 • κατοίκους των περιοχών εφαρμογής του έργου

Οι δράσεις των ενεργειών δημοσιότητας περιλαμβάνουν:

 • Παραγωγή και αναπαραγωγή όλου του απαιτούμενου οπτικοακουστικού υλικού (τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μηνύματα-spots και info video).
 • Την αγορά χρόνου και χώρου στα ΜΜΕ.
 • Τον συντονισμό των εμπλεκομένων ΜΜΕ και την οργάνωση της έμμεσης προβολής όλων των ενεργειών πληροφόρησης.
Οι δράσεις των ενεργειών ευαισθητοποίησης, προώθησης και πληροφόρησης περιλαμβάνουν:

 • Δημιουργία, ανάπτυξη, συντήρηση και διαρκή ενημέρωση ιστοχώρου.
 • Δημιουργία και λειτουργία σταθμού πληροφόρησης.
 • Δημιουργία φωτογραφικού αρχείου, ψηφιοποιημένου και αρχειοθετημένου.
 • Κινητές μονάδες ενημέρωσης.

Για τη βέλτιστη εκτέλεση των δράσεων θα υπάρξει συνδρομή από την Ομάδα Συνεργαζόμενων Φορέων (Ο.Σ.Φ.), η οποία θα διαθέσει το ανθρώπινο δυναμικό και τον εξοπλισμό του όπου απαιτηθεί (π.χ. αίθουσα συνεδριάσεων για τις ημερίδες και τις λοιπές συναντήσεις, αυτοκίνητα μεταφοράς προσωπικού και υλικών, υπαίθριους χώρους διαφήμισης, στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών). Επίσης θα αξιοποιηθούν τα συμμετοχικά όργανα της Ο.Σ.Φ. για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων ενεργοποίησης του πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης και όχι μόνον.